Sociaal Solidair – Zelfkrant

jan 1, 2018

Voor De Zelfkrant Januari 2018

Stichting Sociaal Solidair bereikt door hun laagdrempeligheid de mensen die hulp nodig hebben. De Stichtingis opgericht op 30 oktober 2013 door een groep enthousiaste vrijwilligers. Hun doel is de minima te ondersteunen op velerlei gebied en juist op die plaatsen waar het moeilijk is. Dit trachten ze te doen middels noodpakketten als er echt niets meer is, kleding of huisraad wanneer er opnieuw begonnen moet worden.