What I see Is What You Get

★ sas schilten fotografie ★

What I see Is
What You Get

★ sas schilten fotografie ★

Face Reality

…By the 2030s, virtual reality will be totally realistic and compelling and we will spend most of our time in virtual environments….
Ray Kurzweil

inventor, thinker & futurist

Wat we tot nu toe hebben gezien is nog niets!

De virtual reality bril steekt steeds vaker de kop op. Al is de aanblik ervan wat sullig en lijkt de hype nog niet echt aan te slaan, toch kijken we hier naar het begin van een ontwikkeling waarvan het einde nog lang niet in zicht is, althans zo voorspellen technologen en futuristen.

Creatieven, kunstenaars en diverse pioniers op het gebied van technologie zijn bezig om uit te vinden hoe ze het medium kunnen gebruiken en uiteraard ligt ook voor alle soorten van spel en vermaak de toekomstige wereld wagenwijd open. Ook bedrijven zijn naarstig op zoek naar hoe ze hoe ze Virtual Reality en drone technologie kunnen inzetten en defensie, c.q. de ontwikkelaars van materiaal voor defensiedoeleindenMidden 2020 komen vier, door nederland aangeschafte, MQ-9 Reaper drones in Friesland aan.
De Reaper drones zullen gebruikt worden voor het verzamelen van inlichtingen tijdens militaire missies. Daarnaast kunnen de drones ook ingezet worden in rampgebieden. De MQ-9 Reaper drones zijn (vooralsnog) niet uitgerust met wapens volgens defensie, maar ze kunnen wel degelijk worden uitgerust met o.a. Hellfire II raketten of bijvoorbeeld de GBU-12 Paveway.
Well….. what’s in a name…. En de kosten? Zo’n 179 miljoen euro voor de aanschaf. Daar komen er nog jaarlijks minimaal 25 miljoen euro aan exploitatiekosten bij en wanneer de drones gebruikt worden kunnen de jaarlijkse kosten oplopen tot zo’n 85 miljoen euro per jaar.
, houdt zich er met zeer diepgaande interesse mee bezig…

VR wordt gebruikt bij verschillende soorten trainingen, maar het blijkt ook zeer geschikt bij pijnbestrijding of om je meer inzicht te geven in hoe het is om te leven met een beperking. De virtuele wereld wordt door ons brein als “echt” ervaren en we slaan dan ook levendige herinneringen op, net als bij een echte beleving. Dit maakt dat het anders werkt dan foto of film.

Holo, VR of FPV?

We kunnen er niet meer om heen, de Hololens De Hololens is een net als de Virtual Reality headsets een soort bril die je op je hoofd zet. De glazen zijn doorzichtig, dus je kunt gewoon je normale zicht zien en de bril past over je eigen bril heen. Het geen wat dit product zo speciaal maakt is de mogelijkheid om door projectie in de bril virtuele objecten in de echte wereld te plaatsen. Deze technologie heet augmented reality. , VRbril De virtual reality bril is een head-mounted display (HMD), een beeldscherm dat direct voor je ogen op je hoofd gedragen wordt. De bril is van buitenaf dicht en je ziet alleen het beeldscherm waardoor je je in een andere wereld waant. en de FPV bril FPV staat voor First Person View. Met behulp van een camera, draadloze video zender en een FPV Bril of scherm is het mogelijk om te gaan FPV vliegen. Je kunt door deze apparatuur real-time mee kijken door de bril of op een LCD scherm. doen hun intrede in ons bestaan. Voor de komende 10 jaar is voorspelt dat VR grote sprongen zal maken en zal ons nieuwe mogelijkheden gaan bieden. Of je je in een cyber omgeving begeeft, of met een FPVbril ogen in real time aan de andere kant van de wereld hebt.

Wordt de matrix werkelijkheid?

En hoe gaat het vanaf hier verder? Krijgt Kurzweil gelijk? Volgens hem kunnen we rond 2030 ons neurologische systeem met de cloud verbinden Klik hier voor meer informatie van Kurzweil over ons brein en de cloud. , wat VR tot complete en echte ervaring zal gaan maken. Het klinkt ver weg, maar het is volgens Kurzweil een stuk dichterbij klik hier voor een interview met kurzweil (voor playboy). dan we denken.

Een onvoorstelbare toekomst

Sommige futuristen voorzien ergens tussen 2035 -2050 een punt waar ze niet meer voorbij kunnen kijken, het punt waarover ze niet meer over kunnen speculeren of het zich voorstellen wat er gaat gebeuren. Dit is het moment waarop computers even capabel als de mens gaan worden en dit wordt technologische singularity genoemd. Futurist Ray Hammond legt dit helder uit in zijn TedXtalk.. Zijn kijk op het verleden en de toekomst van de mensheid geeft een aardig beeld van waar we nu staan en waarom ze geen idee hebben wat ons te wachtten staat na dit singularity moment. Omdat de versnelling van de rekenkracht van computers exponentieel toeneemt In dit filmpje wordt exponentiele groei aan de hand van een oud verhaal met een schaakbord en rijst uitgelegd. gaat het straks zo snel dat het niet meer te voorspellen is waar deze digitale / virtuele technologie toe in staat gaat zijn.

Staan we aan het begin van een nieuw tijdperk?

Medio 2010 werd de smartphone algemeen gangbaar en dat veel in ons leven en in de omgang met elkaar verandert. Wat zal Virtual Reality ons de komende 10 jaar gaan brengen?
Staan we aan het begin van het tijdperk van De Homo Virtualis?
Welke problemen zal de technologie voor ons gaan oplossen? Maar deze vraag rijst ook:
…Welke problemen kan het gaan veroorzaken?

We ain’t seen nothing yet!

The virtual reality goggles are more and more promenent in the world around us. The look is somehow dorky and although the hype does not yet really seem to kick in, we are at the brink of a new development and we cannot really see where this is going to lead us. So is the prediction of futurists and technologic developers. Creatives, artists and other pioneers in the field of technology are experimenting to see how they can make use of this technology to their advance. Games, visual art and commerical companies try to find out how to use Virtual Technology and Drone Technology, of course is the defence/war department very interested and busy working on ways to use these new technologies. A lot of time, money and people are involved.

Holo, VR or FPV

We cannot deny the exisence anymore, the VRgoggles, Hololens and the FPVgoggles come to the reach of a broader public. The predictions for the next 10 years are that the VR technology will make big moves and changes to our society and behaviour. Either in a virtual world, augmented reality of with the dronetechnology, in about 10 years we will all use these technologies as if the where always here. (like our phones and internet now)

Will the matrix become reality?

How will we go on from here? Will Kurzweil be right? He predicts that around 2030 we can connect our neurologic system to the cloud, Click here for more information on Kurzweil and our brains and the cloud. It sounds like a far away future but Kurzweil thinks it is a lot closer than we think.

The unforseeable future

Some futurists see a moment around 2035-2050 where the cannot look past, they cannot predict what the effect of all this will be. This moment they call the technological singularity moment. Futurist Ray Hammond point of view is clear and he explains this very well in his TedXtalk.. The speeding up of the calculating capacity of computers will grow exponentialIn this video exponential growth will be explained through an old story about rice and a chessboard. and will get past the capacity of human beings, nobody will be able to foresee or predict the outcome of this digital and virtual future.

Are we standing at the brink of a new era?

Around 2010 the smartphone became a widely used phone and this has changed a lot in the way we communicate and deal with social life. What will virtual reality bring us? Are we at the brink of the new era: Homo Virtualis?
What problems will these technologies solve for us, but that also raises the question:
What problems can it cause…?

(In 2022 is de serie ondersteund door Cultuur Eindhoven)
…By the 2030s, virtual reality will be totally realistic and compelling and we will spend most of our time in virtual environments….
Ray Kurzweil

inventor, thinker & futurist

Wat we tot nu toe hebben gezien is nog niets!

De virtual reality bril steekt steeds vaker de kop op. Al is de aanblik ervan wat sullig en lijkt de hype nog niet echt aan te slaan, toch kijken we hier naar het begin van een ontwikkeling waarvan het einde nog lang niet in zicht is, althans zo voorspellen technologen en futuristen.

Creatieven, kunstenaars en diverse pioniers op het gebied van technologie zijn bezig om uit te vinden hoe ze het medium kunnen gebruiken en uiteraard ligt ook voor alle soorten van spel en vermaak de toekomstige wereld wagenwijd open. Ook bedrijven zijn naarstig op zoek naar hoe ze hoe ze Virtual Reality en drone technologie kunnen inzetten en defensie, c.q. de ontwikkelaars van materiaal voor defensiedoeleindenMidden 2020 komen vier, door nederland aangeschafte, MQ-9 Reaper drones in Friesland aan.
De Reaper drones zullen gebruikt worden voor het verzamelen van inlichtingen tijdens militaire missies. Daarnaast kunnen de drones ook ingezet worden in rampgebieden. De MQ-9 Reaper drones zijn (vooralsnog) niet uitgerust met wapens volgens defensie, maar ze kunnen wel degelijk worden uitgerust met o.a. Hellfire II raketten of bijvoorbeeld de GBU-12 Paveway.
Well….. what’s in a name…. En de kosten? Zo’n 179 miljoen euro voor de aanschaf. Daar komen er nog jaarlijks minimaal 25 miljoen euro aan exploitatiekosten bij en wanneer de drones gebruikt worden kunnen de jaarlijkse kosten oplopen tot zo’n 85 miljoen euro per jaar.
, houdt zich er met zeer diepgaande interesse mee bezig…

VR wordt gebruikt bij verschillende soorten trainingen, maar het blijkt ook zeer geschikt bij pijnbestrijding of om je meer inzicht te geven in hoe het is om te leven met een beperking. De virtuele wereld wordt door ons brein als “echt” ervaren en we slaan dan ook levendige herinneringen op, net als bij een echte beleving. Dit maakt dat het anders werkt dan foto of film.

Holo, VR of FPV?

We kunnen er niet meer om heen, de Hololens De Hololens is een net als de Virtual Reality headsets een soort bril die je op je hoofd zet. De glazen zijn doorzichtig, dus je kunt gewoon je normale zicht zien en de bril past over je eigen bril heen. Het geen wat dit product zo speciaal maakt is de mogelijkheid om door projectie in de bril virtuele objecten in de echte wereld te plaatsen. Deze technologie heet augmented reality. , VRbril De virtual reality bril is een head-mounted display (HMD), een beeldscherm dat direct voor je ogen op je hoofd gedragen wordt. De bril is van buitenaf dicht en je ziet alleen het beeldscherm waardoor je je in een andere wereld waant. en de FPV bril FPV staat voor First Person View. Met behulp van een camera, draadloze video zender en een FPV Bril of scherm is het mogelijk om te gaan FPV vliegen. Je kunt door deze apparatuur real-time mee kijken door de bril of op een LCD scherm. doen hun intrede in ons bestaan. Voor de komende 10 jaar is voorspelt dat VR grote sprongen zal maken en zal ons nieuwe mogelijkheden gaan bieden. Of je je in een cyber omgeving begeeft, of met een FPVbril ogen in real time aan de andere kant van de wereld hebt.

Wordt de matrix werkelijkheid?

En hoe gaat het vanaf hier verder? Krijgt Kurzweil gelijk? Volgens hem kunnen we rond 2030 ons neurologische systeem met de cloud verbinden Klik hier voor meer informatie van Kurzweil over ons brein en de cloud. , wat VR tot complete en echte ervaring zal gaan maken. Het klinkt ver weg, maar het is volgens Kurzweil een stuk dichterbij klik hier voor een interview met kurzweil (voor playboy). dan we denken.

Een onvoorstelbare toekomst

Sommige futuristen voorzien ergens tussen 2035 -2050 een punt waar ze niet meer voorbij kunnen kijken, het punt waarover ze niet meer over kunnen speculeren of het zich voorstellen wat er gaat gebeuren. Dit is het moment waarop computers even capabel als de mens gaan worden en dit wordt technologische singularity genoemd. Futurist Ray Hammond legt dit helder uit in zijn TedXtalk.. Zijn kijk op het verleden en de toekomst van de mensheid geeft een aardig beeld van waar we nu staan en waarom ze geen idee hebben wat ons te wachtten staat na dit singularity moment. Omdat de versnelling van de rekenkracht van computers exponentieel toeneemt In dit filmpje wordt exponentiele groei aan de hand van een oud verhaal met een schaakbord en rijst uitgelegd. gaat het straks zo snel dat het niet meer te voorspellen is waar deze digitale / virtuele technologie toe in staat gaat zijn.

Staan we aan het begin van een nieuw tijdperk?

Medio 2010 werd de smartphone algemeen gangbaar en dat veel in ons leven en in de omgang met elkaar verandert. Wat zal Virtual Reality ons de komende 10 jaar gaan brengen?
Staan we aan het begin van het tijdperk van De Homo Virtualis?
Welke problemen zal de technologie voor ons gaan oplossen? Maar deze vraag rijst ook:
…Welke problemen kan het gaan veroorzaken?

We ain’t seen nothing yet!

The virtual reality goggles are more and more promenent in the world around us. The look is somehow dorky and although the hype does not yet really seem to kick in, we are at the brink of a new development and we cannot really see where this is going to lead us. So is the prediction of futurists and technologic developers. Creatives, artists and other pioneers in the field of technology are experimenting to see how they can make use of this technology to their advance. Games, visual art and commerical companies try to find out how to use Virtual Technology and Drone Technology, of course is the defence/war department very interested and busy working on ways to use these new technologies. A lot of time, money and people are involved.

Holo, VR or FPV

We cannot deny the exisence anymore, the VRgoggles, Hololens and the FPVgoggles come to the reach of a broader public. The predictions for the next 10 years are that the VR technology will make big moves and changes to our society and behaviour. Either in a virtual world, augmented reality of with the dronetechnology, in about 10 years we will all use these technologies as if the where always here. (like our phones and internet now)

Will the matrix become reality?

How will we go on from here? Will Kurzweil be right? He predicts that around 2030 we can connect our neurologic system to the cloud, Click here for more information on Kurzweil and our brains and the cloud. It sounds like a far away future but Kurzweil thinks it is a lot closer than we think.

The unforseeable future

Some futurists see a moment around 2035-2050 where the cannot look past, they cannot predict what the effect of all this will be. This moment they call the technological singularity moment. Futurist Ray Hammond point of view is clear and he explains this very well in his TedXtalk.. The speeding up of the calculating capacity of computers will grow exponentialIn this video exponential growth will be explained through an old story about rice and a chessboard. and will get past the capacity of human beings, nobody will be able to foresee or predict the outcome of this digital and virtual future.

Are we standing at the brink of a new era?

Around 2010 the smartphone became a widely used phone and this has changed a lot in the way we communicate and deal with social life. What will virtual reality bring us? Are we at the brink of the new era: Homo Virtualis?
What problems will these technologies solve for us, but that also raises the question:
What problems can it cause…?

(In 2022 is de serie ondersteund door Cultuur Eindhoven)
0
    0
    Your Cart
    je mandje is leegterug naar shop
      Calculate Shipping